Hvordan sexlegetøj påvirker forhold

Forestil dig dette: Du er sammen med din kæreste til koncert med for eksempel ALoop. Efter en hæsblæsende aften vender I hjem og din kæreste foreslår, at I prøver noget sexlegetøj, som vedkommende for nyligt har købt. I det du hører forslaget, hvirvler tanker rundt i dit hoved. Hvorfor kom dette forslag? Er der noget i vejen med min præstation? Kunne det måske være sjovt alligevel? Forbruget af sexlegetøj i Danmark er steget gennem de seneste år, men hvordan vil sexlegetøj påvirke vores forhold? Disse spørgsmål er noget, som vi i det følgende vil se nærmere på.

Forværrer sexlegetøj parforhold?

I en amerikansk undersøgelse af heteroseksuelle mænds brug af sexlegetøj blev der overordnet set rapporteret et lavere niveau af seksuel tilfredsstillelse blandt dem, der benyttede sexlegetøj sammen med deres partner i modsætning til dem, der ikke gjorde. Denne rapport er dog ikke nødvendigvis repræsentativ.

De fleste, der brugte sexlegetøj, rapporterede også, at de gjorde det for at forøge deres partners nydelse frem for deres egen. Det kan tyde på, at de i forvejen havde lav seksuel tilfredsstillelse, og at sexlegetøj bidrog til det ud fra en bred opfattelse om, at brugen af sexlegetøj betyder, at man ikke er en god seksuel partner. Dette er dog ikke tilfældet, hvilket vi vil se på i næste afsnit.

Forbedrer sexlegetøj parforhold?

Tværtimod virker det til, at graden af tilfredshed med sit forhold og den sex man har sammen, har indvirkning på, hvorvidt parret har benyttet sexlegetøj. I et studie fra 2016 havde mænd og kvinder, der både var tilfredse med deres forhold og deres sex, større sandsynlighed for at rapportere at have benyttet sig af sexlegetøj udover at eksperimentere med nye positioner og andet.

Dette kan antyde, at hvor åbne parret er for nye måder at være intime på, samt hvor åben deres kommunikation med hinanden er, har at gøre med, hvorvidt sexlegetøj ender op med at forbedre eller forværre deres forhold. I tilfælde af at den ene partner føler sig truet at tilstedeværelsen af sexlegetøj, kan åben kommunikation medvirke til, at partneren føler sig fri til at sige det, hvorved den anden har muligheden for at forsikre denne om, at det ikke reflekterer negativt på partnerens ønskværdighed. Desuden betyder det også, at hvis den ene partner er interesseret i at afprøve sexlegetøj, kan vedkommende åbne op om det uden frygt for at blive negativt dømt eller gjort til skamme.

Konklusion – Sexlegetøj kan forbedre parforhold, hvis det var godt i forvejen

Disse forudgående overvejelser synes at betyde, at hvis ikke forholdet var godt til at begynde med, vil brugen af sexlegetøj højst sandsynligt ikke gøre det bedre, men snarere det modsatte. På den anden side, hvis parret allerede nød et godt forhold til hinanden, kan sexlegetøj forbedre det, for så vidt som de er åbne for at afprøve nye måder at være intime på.

Det vil sige, at hvis sexlegetøj er noget I begge ser frem til efter en romantisk aften til koncert, er det et godt tegn på jeres forholds styrke.